De slimme PDU met ATS en API
die het verbruik bijhoud

Deze smart PDU combineert energiebeheer op afstand per uitgang, configureerbare automatische failover (ATS), kortsluitisolatie per uitgang, vermogensmeting per uitgang, stroombegrenzing per uitgang en per ingang, aardingscontrole en op beschikbaarheid / verbruik gebaseerde automatische uit- en inschakeling.

Wissen

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Smart PDU
Slimme PDU

Smart PDU – Meer hebt u niet nodig

Met deze PDU hebt u 10 slimme stroomuitgangen in 1 HE. Schakel ze op afstand, meet hoeveel er verbruikt is, schakel ze uit bij pieken en fouten of laat ze een power cycli uitvoeren wanneer apparatuur niet meer reageert. Doe dit allemaal via de API of ingebouwde webportal. Onderweg kan zelfs via de App voor iPhone.

Problemen met vastgelopen apparatuur automatisch oplossen!

De Smart PDU is in staat om automatisch vastgelopen apparatuur opnieuw op te starten. Dit doet hij door vast te stellen of het de aangesloten apparatuur nog pingt (ICMP packetloss) en door te kijken of het stroomverbruik daalt onder een door u ingestelde waarde. Indien aan de voorwaarden is voldaan wordt de stroomtoevoer naar het apparaat uitgeschakeld en na enige tijd weer ingeschakeld.

Schakel individuele outlets op afstand

Systeembeheerders kunnen elk van de 10 stopcontacten in- / uitschakelen en resetten op afstand. Tevens kunnen beheerders ook zaken afhandelen waarin de apparatuur zonder toestemming werd in- / uitgeschakeld, per ongeluk werd losgekoppeld of een fout in de stroomtoevoer heeft ondervonden.
Smart PDU

Meet stroomverbruik op iedere uitgang

Op iedere uitgang kan het stroomverbruik gemeten worden en uitgelezen via de API. Dit maakt het mogelijk om apparatuur die plotseling meer stroom gaat gebruiken te detecteren. Ook kunt u klanten automatisch factureren op werkelijk verbruik.

Smart PDU

Kortsluitingsbeveiliging op iedere uitgang

Als er een kortsluiting optreedt op een van de aangesloten apparaten, schakelt RPCM automatisch alleen de stroom uit, waardoor de resterende apparaten blijven werken – zowel het apparaat dat is aangesloten op RPCM als de andere apparaten die op dezelfde stroomrail zijn aangesloten. Omdat ATS wordt gebruikt voor back-upstroomvoorziening, helpt kortsluitbeveiliging voorkomen dat beide ingangen naar het rek worden uitgeschakeld, terwijl ook wordt voorkomen dat de voeding van de apparatuur op het rek wordt uitgeschakeld als gevolg van een kortsluiting op een van de verbruikers. Het helpt ook om het moeizame proces te vermijden van het opsporen van de defecte verbruiker die door de kortsluiting is getroffen voordat de stroomtoevoer naar het rek wordt hersteld.

Wissen

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Smart PDU

Ingebouwde ATS - Automatische failover tussen feeds

U kunt de PDU voorzien van twee stroomfeeds. In een datacenter heet dat de A en B feed. Als de stroom op een ingang wegvalt of in kwaliteit achteruitgaat, schakelt het apparaat de verbruikers automatisch over naar een andere ingang zonder de stroomtoevoer te onderbreken. Ideaal voor het aansluiten van apparatuur met een enkele voeding.

De beste integratiemogelijkheden met REST API / SNMP

Gebruik REST API / SNMP-protocollen om bewerkingen te vereenvoudigen met scripting. Integreer RPCM Smart PDU’s in uw facturerings- / bewakings- / beheersystemen en zelfs klantenportalen om uw stroominfrastructuurgegevens en controle over de belangrijkste interfaces van u en uw klanten te hebben!

Instelbare inschakelvolgorde met vertraging

Daarmee voorkomt u hoge inschakelpieken én kunt u een juiste inschakelvolgorde forceren. 

Systeembeheerders kunnen in feite garanderen dat de apparatuur wordt ingeschakeld na een volledige storing. Ze kunnen ook de activeringssequentie en vertraging bepalen bij het inschakelen van de apparatuur na de storing, waardoor ze de IT-infrastructuur en informatiesystemen correct kunnen starten.

Diagnose op juiste aarding

RPCM prevents failures and equipment malfunction. It also increases power safety during equipment use thanks to automatic monitoring and proper grounding indication.

De hoogste dichtheid. 10 aansluitingen per HE met ATS

10 beheerbare stopcontacten per unit. Het resultaat is dat er per rack één apparaat voor energiebeheer minder nodig is in vergelijking met concurrenten.

Configureerbare limieten op stroomverbruik voor elk stopcontact

System administrators can prevent fire hazards from occurring by setting individual limits on current consumption on each outlet, through administrator notifications, or by automatically cutting off power supply to a consumer that has exceeded the defined limit.

Voor datacenters en colocatie service providers

Elke klant die een dienst koopt om apparatuur op platforms voor gegevensverwerkingscentra te lokaliseren, wil maximaal gemak bij het inzetten van middelen:

 • energiebeheer op afstand
 • stroomverbruikcontrole
 • betrouwbare en reservevoeding
 • betaling alleen voor gebruikte bronnen
 • statistische en historische gegevens

De Smart PDU is een externe stroomdistributie-unit die colocatiedienstverleners een instrument geeft waarmee ze hun gebruikers al het bovenstaande en nog veel meer kunnen bieden!

Met het apparaat kunnen gebruikers:

 • Om hun apparatuur te beschermen tegen uitval in geval van kortsluiting op een naburig apparaat
 • Om een naadloze overdracht op een van de ingangen te garanderen als er een storing optreedt
 • Om gebruikers op afstand energiebeheer voor hun apparatuur te bieden
 • Om toegang te krijgen tot statistische en historische gegevens over het stroomverbruik
Voor bedrijven, externe kantoren, verkooppunten, tankstations, boten

Elk bedrijf streeft ernaar zijn activiteiten effectief te beheren;  in het bijzonder is een eenvoudig, handig instrument nodig om de stroomvoorziening veerkrachtig te maken en te waarborgen. In afgelegen faciliteiten ontbreekt vaak gekwalificeerd personeel dat eenvoudige handelingen kan uitvoeren, wat tot aanzienlijke stilstandtijden en kosten kan leiden.

De Smart PDU is een uitgebreide vermogensregelmodule die onmisbare mogelijkheden biedt voor controle, beheer en stroomvoorziening.

Met het apparaat kunnen gebruikers:

 • Apparatuur beschermen tegen stroompieken van andere apparatuur
 • Brand voorkomen dankzij de mogelijkheid om het stroomverbruik te beperken
 • Stroomuitgangen op afstan bedienen
 • De activeringsvolgorde en vertraging van stopcontacten bepalen na struimuitval om piekbelastingen aan het stroomnet te voorkomen en apparatuur in de juiste volgorde in te schakelen
 • Het stroomverbruik te regelen met behulp van vermogensmeters op elk afzonderlijk stopcontact
 • Een constante goede stroomvoorziening regelen door automatische omschakeling tussen toevoeren bij uitval van een toevoer of verslechtering van de kwaliteit.
Voor telecom operators en remote telecommunicatie hubs

Elke telecomoperator streeft ernaar dat de door hem geleverde diensten niet worden onderbroken; daarom is het cruciaal dat stroomvoorziening op externe communicatiehubs gegarandeerd kan worden. Vaak zijn dergelijke faciliteiten voorzien van UPS- en / of dieselgeneratoren, maar wanneer de UPS uitvalt of er kortsluiting optreedt op een apparaat dat op de stroomvoorziening is aangesloten, leidt dit meestal tot een uitval van de hele hub.

Met de Smart PDU kunnen veel problemen afgevangen worden. Zet hem in om:

 • Een ​​communicatiehub te beschermen tegen UPS-storingen of brandgevaar als gevolg van een verslechterde isolatiekwaliteit in apparaten en elektrische bedrading of vocht
 • Apparatuur in een communicatiehub te beschermen tegen uitval in het geval van een stroompiek op bepaalde elementen van de infrastructuur
 • De activeringsvolgorde en vertraging van stopcontacten bepalen na struimuitval om piekbelastingen aan het stroomnet en van UPS-en te voorkomen. Bovendien kan de apparatuur in de juiste volgorde ingeschakeld worden.

Nog steeds vragen?